Buurt en community schetsen contouren omgevingscontract

Nieuws
omgevcontr

Donderdag 27 februari vond er op het Marineterrein een bijeenkomst plaats voor mensen die wonen en werken op en om het terrein. Het Marineterrein is continu in ontwikkeling en iedereen die erbij betrokken is kreeg deze avond de kans om op een bijzondere manier mee te denken over de toekomst van het terrein. 

Menno van der Veen, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), doet onderzoek naar de meerwaarde van het omgevingscontract, een nieuwe vorm van participatie. Hij neemt ook de participatie voor het Marineterrein in zijn onderzoek mee. Het idee van een omgevingscontract is dat betrokkenen bij het terrein, die vaak verschillende belangen en opinies hebben, met elkaar in gesprek gaan en samen afspraken proberen te formuleren die voor hen belangrijk zijn in de ontwikkeling van het Marineterrein. Het is een relationeel contract dat continu aangepast kan worden als daar behoefte aan is. ‘Een moment van stilte in een voortdurend gesprek’, zoals Menno het verwoordde.

Brainstormen
Onder begeleiding Bureau Marineterrein Amsterdam en de onderzoekers van de UvA zijn de circa twintig aanwezigen in kleinere groepen vol enthousiasme gaan brainstormen en afspraken gaan formuleren over verschillende onderwerpen. Ze bespraken onderwerpen als groen & biodiversiteit, bereikbaarheid & autoluw, overlast, de rol van organisaties op het terrein en participatie. 

Concrete afspraken
Waar brainstormen de deelnemers redelijk eenvoudig afgaat, is het concreet afspraken formuleren al een tikkeltje lastiger. Maar ook dat lukt. Bijvoorbeeld: ‘Elk kwartaal moet er een offline en online krant uitkomen met updates over de ontwikkelingen.’ Of ‘Bewoners en organisaties op het Marineterrein gaan onderzoeken hoe ze samen een pluktuin kunnen ontwikkelen en onderhouden.’ 

Thema’s
Bij de presentatie van de oogst van deze avond kwamen, naast afspraken, ook een aantal thema’s duidelijk naar voren. Zo kwamen het behouden van het specifieke karakter van het Marineterrein, de verbinding leggen tussen ontwikkelingen op het Marineterrein voor de buurt en de betekenis van het Marineterrein voor Amsterdam en Nederland vaak terug. Mooie aanknopingspunten om in de toekomst over door te praten met elkaar.

Vervolgstappen
De onderzoekers bundelen de op deze avond verzamelde afspraken in een conceptomgevingscontract. Dit bieden zij vervolgens aan het projectbureau Marineterrein Amsterdam en de gemeente aan. Zij zullen vervolgens met het Rijk bespreken of zij hiermee kunnen en willen werken.

Productief
Er werd deze avond niet alleen aan de wensen voor het omgevingscontract gewerkt. Het werd ook duidelijk dat bepaalde ideeën en afspraken nu al in gang gezet kunnen gaan worden. Een vruchtbare avond dus!