Binnenhaven wordt testlocatie

Nieuws
25_07_18 MT Defensie Gebouwen

De nieuwe boardwalk ontsluit de binnenhaven voor wandelaars en zwemmers. Tegelijkertijd is er een plek ontstaan waar we kunnen onderzoeken en testen.

De nieuwe boardwalk ontsluit de binnenhaven voor wandelaars en zwemmers. Maar dat niet alleen: het Marineterrein heeft er dankzij de boardwalk ook een testplek bij. Voor drijvende sensoren bijvoorbeeld, of voor zelfvarende bootjes.

Innovatieve oplossingen

Op Marineterrein Amsterdam wordt gezocht naar antwoorden op de steeds sneller veranderende wereld. De organisaties op het Marineterrein focussen daarbij op onderwerpen als leren, waterkwaliteit, de toenemende schaarste aan ruimte en gezondheid. Ze bedenken en testen innovatieve oplossingen en als de test goed uitvalt wordt het resultaat meteen toegepast; op het Marineterrein of elders.

Onderzoek en experiment

De binnenhaven is een van de plekken waar we die oplossingen kunnen testen. Zo dobbert er – in de vorm van een knalgeel legohoofd – een drijvende sensor die nauwgezet de temperatuur van het water meet. Dit is van belang voor het lopende onderzoek naar de waterkwaliteit. In het najaar starten in de binnenhaven ook experimenten met zelfvarende bootjes, want in de strijd voor het terugdringen van verkeersoverlast kan vervoer over water een belangrijke bijdrage leveren.

  Plaatsing drijvende sensor

Zwemmen op eigen risico

Ondertussen wordt er ook veel gezwommen in de binnenhaven, maar we moeten het blijven benadrukken: de binnenhaven is geen officiële zwemlocatie en zwemmen is op eigen risico. Dat heeft niet alleen met de waterkwaliteit te maken, die overigens behoorlijk goed is, maar vooral ook met de toegankelijkheid en veiligheid van de binnenhaven. Er worden wel al maatregelen genomen om de situatie veiliger te maken. Er is bijvoorbeeld een trappetje geplaatst en er hangt sinds kort een reddingslijn langs de kade. En onlangs hebben de genieën van Defensie brokstukken en andere obstakels uit het water gevist. Desondanks blijft het motto: wees voorzichtig, let op kleine kinderen en duiken is gevaarlijk.

 Inspectie genieën