Bijpraten met de buurt op 20 februari

Nieuws
31.01.18 MT presentatie rapport

Speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen, organiseren we op dinsdagavond 20 februari een informele informatiebijeenkomst in de Commandantswoning. Meld je hier aan.

Op dinsdag 20 februari 2018 organiseert Bureau Marineterrein Amsterdam van 19.00 tot 21.00 uur in de Commandantswoning een informele informatiebijeenkomst, speciaal voor mensen die in de buurt van het Marineterrein wonen. Doel is om betrokkenen in de directe omgeving van het Marineterrein bij te praten over stand van zaken en ontwikkelingen.

Alleen op aanmelding via info@marineterrein.nl o.v.v. ‘Bijpraten op 20 februari’.   

Programma ‘Bijpraten op 20 februari’:

  • 19.00 uur Inloop met soep en brood
  • 19.30 uur Welkom door Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam
  • 19.40 uur Update gemeente over politieke besluitvorming
  • 20.00 uur Terugblik 2017 en vooruitblik 2018
  • 20.20 uur Vragen en antwoorden
  • 21.00 uur Einde

Bijpraten: vier keer per jaar

‘Bijpraten met de buurt’ vindt in 2018 vier keer plaats. De volgende informatiebijeenkomsten zijn gepland in het voorjaar (na de gemeenteraadsverkiezingen), in de zomer (rondom de overdracht van Defensiegebouwen aan het Rijksvastgoedbedrijf) en in het najaar. Buurtbewoners worden via de nieuwsbrief van het Marineterrein en Facebook op de hoogte gebracht, daarnaast ontvangen de leden van het buurtplatform een persoonlijke uitnodiging.

Meet-ups: actief meedenken over specifieke onderwerpen

‘Bijpraten met de buurt’ is vooral gericht op het informeren van buurtbewoners. Wie graag actief wil meedenken over specifiek onderwerpen kan zich aanmelden voor een van de zogenaamde meet-ups die Bureau Marineterrein Amsterdam maandelijks organiseert. Bijvoorbeeld over groene daken, sporten op het Marineterrein of over het bevorderen van (zwem)waterkwaliteit.