Bijltjesdag uitgesteld

Nieuws
MAT-1024_17_voetbal

Helaas is de conditie van het sportveld op het militaire deel van het terrein nog niet in orde. Hierdoor kan het eerder aangekondigde Bijltjesdag voetbaltoernooi op zaterdag 3 juni niet door gaan. Er wordt gezocht naar een alternatieve datum.

Helaas is de conditie van het sportveld op het militaire deel van het terrein nog niet in orde. Hierdoor kan het eerder aangekondigde Bijltjesdag voetbaltoernooi op zaterdag 3 juni niet door gaan. Momenteel wordt er gezocht naar een alternatieve datum en/of locatie.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016 stond een tijdelijk gebouw bovenop het sportveld. Na afloop is er nieuw gras ingezaaid, maar het herstel van de grasmat is niet naar verwachting verlopen. Daarom kan de allereerste sportactiviteit die voor derden was georganiseerd – Bijltjesdag – op die plek voorlopig niet plaatsvinden. Zodra er een nieuwe datum of locatie bekend is, wordt dat via de website van het Marineterrein Amsterdam bekend gemaakt.

Over het voetbaltoernooi

Het Bijltjesdag voetbaltoernooi wordt georganiseerd door Bureau Marineterrein Amsterdam, Torpedo Kattenburg – een sportief initiatief van bedrijven op het Marineterrein – en sportbuurtwerk organisatie Sciandri. Het worden wedstrijden van 7 tegen 7 op een half veld. De wedstrijden duren 20 minuten. Het toernooi is niet voor iedereen toegankelijk. Alleen bedrijventeams van organisaties op het Marineterrein en de directe omgeving kunnen zich inschrijven via deze link

Sporten op het Marineterrein

Sport hoort bij een gezonde stad. Sport is en blijft een belangrijk thema op het Marineterrein, ook als Defensie in de zomer van 2018 het terrein grotendeels verlaten heeft. Dan komen verschillende sportfaciliteiten beschikbaar voor tijdelijk hergebruik. Er wordt daarbij gestreefd naar een innovatieve en flexibele invulling. Claims van blijvende functies zijn dus niet mogelijk. Die situatie zal de komende jaren ongewijzigd blijven.

Bijltjesdag?

In de 18de eeuw werden de scheepstimmerlieden van Kattenburg vanwege hun werktuig ook wel de ‘Bijltjes’ genoemd. In 1787 balanceerde ons land op het randje van een burgeroorlog tussen politieke vernieuwers (de patriotten) en aanhangers van stadhouder Willem V. De ruzie tussen deze twee partijen mondde dat jaar uit in een felle strijd, die werd beslecht op het Oranjegezinde Kattenburg. Later werd gesproken over ‘Bijltjesdag’. Zie verder ook een artikel hierover in ‘Ons Amsterdam‘.