1 jaar Marineterrein Amsterdam Living Lab

Nieuws
Testveldjes-slim-kunstgras-Meer-info-marinukoel (2)

Een jaar vol experimenteren en samenwerken.

Marineterrein Amsterdam Living Lab (MALL) bestaat 1 jaar. In die tijd werden van plannen projecten gemaakt en van ideeën concrete experimenten. Wat heeft MALL inmiddels betekend voor de stad en, belangrijker, hoe gaat het stedelijke testgebied verder in de toekomst?

Een duurzaam living lab opzetten. Dat was een jaar geleden de doelstelling van de samenwerkende partners van MALL. Namens Bureau Marineterrein Amsterdam is Pim Stevens projectleider. ‘Inmiddels is MALL voor de gemeente Amsterdam, zakelijke dienstverleners en disruptieve bedrijven een logische plek om aan te kloppen als ze een experiment willen opzetten’, zegt Pim. ‘We hebben dankzij de samenwerking een omgeving gecreëerd waar allerlei partijen graag komen testen.’ 

Opstarten
Dat is niet zonder horten of stoten gegaan. Een jaar geleden stonden er op Marineterrein Amsterdam allerlei projecten in de spreekwoordelijke steigers en was het tijd om de volgende stap te zetten. ‘Om een living lab duurzaam op te zetten is meer nodig dan enkel testruimte’ verduidelijkt Pim. ‘Er moest een compleet nieuw team komen, een nieuwe website, propositie, de financiën moesten in orde worden gemaakt, communicatie moest worden opgezet en natuurlijk moest er een aanmeldprocedure voor de experimenten komen. Door hard werken is dat inmiddels allemaal voor elkaar en dus heb ik er vertrouwen in dat we hier een duurzaam living lab hebben.’ 

Vraagstukken
Dat blijkt ook uit een serie challenges die vanuit MALL werden opgezet. ‘We begonnen met de Last Mile Challenge om oplossingen te zoeken voor de verkeersdrukte in de stad. Toen brak de coronacrisis uit en riepen we knappe koppen met de New Normal Challenge op om na te denken over een veilige horeca, publieke ruimte en hoe we sterker en duurzamer uit deze crisis konden komen. En op dit moment loopt de Drone Challenge, waarin we allerlei partijen de kans bieden toepassingen van drones te komen testen in de stedelijke omgeving van het Marineterrein’, somt Pim op ‘Dat is uniek.’

Pim Stevens

Opschalen
‘En het mooie aan deze challenges en de bijbehorende experimenten,’ gaat Pim verder, ‘is dat het precies illustreert waar MALL voor staat. Door samenwerking ruimte bieden aan experimenten om die vervolgens op grotere schaal in de stad toe te passen. Dat doet founding MALL-partner AMS Institute al met Roboat en in de toekomst gaan we dit op het Marineterrein doen met bijvoorbeeld zelfrijdend busje Olli en drones. Het is hier een soort Ter land, ter zee en in de lucht, maar dan serieus. En het feit dat allerlei grote partijen nu bij ons aankloppen met de vraag of ze hier kunnen komen testen, sterkt mij in het idee dat we hier iets hebben dat nu en in de toekomst van grote waarde voor de stad kan zijn.’ 

Cruciale samenwerking
Samen met NEMO, Amsterdam Smart City/Amsterdam Economic Board en AMS Institute is MALL afgelopen jaar vormgegeven, en samen zetten ze de lijnen uit voor de toekomst. Namens AMS Institute werkt Leendert Verhoef als projectleider aan MALL. Hij is betrokken bij nog zo’n vijftien living labs en weet dus wat er nodig is voor een succesvol testgebied.
‘Het gaat ontzettend goed met MALL,’ zegt Leendert, ‘maar dat is niet vanzelf gegaan. Je moet de weg vinden maar de route is niet bekend als je begint. Je gaat met een missie op pad en gaandeweg wordt die missie ontwikkeld en waar nodig bijgesteld. Samenwerking is daarbij cruciaal. Met onze partners hebben we een mooie mix en een goede verstandhouding, iets dat enorm bijdraagt aan het laten slagen van MALL als testgebied.’

Leendert Verhoef

Stad van de toekomst
AMS Institute werkt aan oplossingen voor complexe stedelijke uitdagingen. Experimenten spelen daarin een belangrijke rol. MALL en de bijbehorende samenwerking zijn erg  belangrijk voor ons, zegt Leendert. ‘Neem bijvoorbeeld ons Responsible Sensing Lab. Een aantal van de projecten binnen dat lab testen we op het Marineterrein. AMS Institute kan daarmee werken aan de stad van de toekomst en Bureau Marineterrein kan kijken wat er past op het terrein. Zo werken we samen in het klein aan het toekomstbestendige stadskwartier dat het Marineterrein moet worden en in het groot aan een duurzame, leefbare metropoolregio.’ 

Duurzaam vormgeven
Hoe ziet de toekomst van MALL eruit? Nu duidelijk is dat er grote fysieke veranderingen gaan plaatsvinden op het Marineterrein, moet er volgens Leendert nagedacht gaan worden over hoe die het best duurzaam kunnen worden vormgegeven. ‘Als hier straks gebouwd gaat worden, waar halen we dan bijvoorbeeld de bouwmaterialen vandaan? Kunnen we gebouwen energieneutraal en circulair maken, en bijvoorbeeld de buurt voedselneutraal? Door na te denken over dit soort vragen en ter plaatse te testen met mogelijke oplossingen, kan van het terrein zelf een experiment worden gemaakt. Een experiment dat echt kan bijdragen aan de toekomst van de stad en de wereld.’

Klik hier voor meer info over Marineterrein Amsterdam Living Lab.