Veilig digitaal produceren

Nieuws
maekit-image

3D-printing levert veel voordelen op, ook voor het milieu. MAEKIT werkt aan oplossingen om deze innovatieve manier van produceren veiliger en betrouwbaarder te maken.

Met 3D-printen kan elk bedrijf onderdelen voor machines en andere gebruiksvoorwerpen lokaal fabriceren. Daarmee voorkomen zij overproductie, en kan er bespaard worden op transport- en materiaalkosten. Desondanks zijn bedrijven huiverig om 3D-printen te omarmen omdat ze bang zijn dat hun ontwerpen in verkeerde handen vallen. MAEKIT, nieuw op het Marineterrein Amsterdam, werkt aan oplossingen om het productieproces van 3D-printen veilig en betrouwbaar te maken.

Nooit meer overproductie dus geen behoefte aan opslagruimtes, lokaal geproduceerde goederen dus minder vervoerskosten en vervuiling, besparing van materiaal en de kans voor iedereen om zelf producten te maken. 3D-printen is een revolutionaire innovatie die productieprocessen veel efficiënter kan maken. Toch aarzelen nog veel grote bedrijven om 3D-printen volledig te omarmen. Waarom?

Grote bedrijven twijfelen nog
Die aarzeling zit vooral in het gebrek aan vertrouwen. Want: wat gebeurt er met een digitaal ontwerp dat naar een 3D-printfarm (1) wordt gestuurd? Hoe zorg je ervoor dat de concurrent jouw ontwerp niet in handen krijgt? En kan hetzelfde product wereldwijd gegarandeerd met dezelfde kwaliteit worden gefabriceerd? MAEKIT wil met een innovatief digitaal platform deze zorgen wegnemen.

MAEKIT werkt aan vertrouwen
MAEKIT werkt op het Marineterrein aan een open online digitaal platform dat vertrouwen brengt in de hele keten van digitale productie. Het wordt een soort Marktplaats voor digitale productie. De organisatie is opgezet door materiaalexperts, designers en certficeringsorganisaties die een keurmerk ontwikkelen voor digitale fabricagevoorzieningen. Dit digitale ecosysteem wordt gekoppeld aan technologieën als blockchain (2), IoT (3) en cryptografie (4). Hiermee garandeert MAEKIT de geleverde kwaliteit en de herkomst van producten en processen, en beveiligt het de bestanden. Met zo’n betrouwbaar systeem zullen grotere industriële bedrijven sneller overstappen op vernieuwende – en minder milieubelastende – productieprocessen.

3D Makers Zone

MAEKIT is een initiatief van 3D Makers Zone. Deze organisatie is gespecialiseerd in vernieuwing met industriële 3D-printing. Ze doen dit in combinatie met aanvullende technologieën als blockchain en IoT. 3D Makers Zone is de eerste locatie in Noord-Holland met een ‘Smart Industry Field Lab’-keurmerk (5). MAEKIT huist in gebouw 024 op de kop van het Marineterrein.

Meer info: https://www.maekit.io/

 

  1. Een 3D-printfarm is een digitale ‘fabriek’ met veel 3D-printers.
  2. Blockchain is een digitaal register (database) waarin transacties worden bijgehouden die zo beveiligd zijn dat ze bestand zijn tegen fraude.
  3. IoT staat voor Internet of Things: het (tijdelijk) verbinden van apparaten met internet om gegevens te kunnen uitwisselen.
  4. Cryptografie wordt gebruikt om gegevens geheim te houden die digitaal verstuurd worden. Alleen de zender en ontvanger beschikken over de juiste ‘sleutel’ om de gegevens om te zetten in hun originele vorm.
  5. Bij Smart Industry worden moderne technologische ontwikkelingen ingezet om logistieke en productieprocessen te optimaliseren. Een Field Lab is een laboratorium waarin smart-industryoplossingen worden ontwikkeld en getest en waar mensen ook leren hoe ze deze oplossingen kunnen gebruiken.