Traumabehandeling met virtual reality

Nieuws
MTA_18_1024_Sensiks
De multi-zintuiglijke cabine van Sensiks

Sensiks ontwikkelt multizintuiglijke cabines waarin mensen onder andere trauma- of fobiebehandeling kunnen krijgen.

Marineterrein Amsterdam breidt uit met Sensiks. Sensiks maakt multizintuiglijke cabines waarin mensen bijvoorbeeld behandeling tegen trauma’s of angsten kunnen krijgen. Sensiks wordt een onderdeel van XRBASE, een internationaal bekende gemeenschap van experts op het gebied van virtual en augmented reality.

Sensiks gebruikt in zijn interactieve cabines niet alleen video en audio. Het werkt ook met geur, temperatuur, wind en licht. De zintuigen worden zo geprikkeld dat gebruikers levensechte situaties ervaren.

Sensiks werkt intensief samen met Nederlandse zorgorganisaties en wetenschappers, zoals Stichting Philadelphia, TNO, Radboud UMC, Mentaal Beter en REshape. Tijdens experimenten met de multizintuiglijke cabine roepen zij (stressvolle) ervaringen en herinneringen op bij hun klanten. Nuttig voor de behandeling van burn-outklachten behandelen van werknemers. Of het bestrijden van posttraumatische stressstoornissen (PTSS) bij oud-militairen. Behandeling in de cabine geeft ook ouderen en gehandicapten een betere levenskwaliteit.

Transformatie Marineterrein

Marineterrein Amsterdam is een testgebied voor maatschappelijke vraagstukken. Het verandert stap voor stap van een militair terrein naar een stadwijk die zich goed kan aanpassen aan toekomstige veranderingen. Er komen werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen en groen.

Toepassingen in gezondheidszorg

Nu mensen steeds ouder worden, rijst de vraag hoe we langer gezond blijven. Met Sensiks versterken wij de gemeenschap op het terrein op het gebied van gezondheid. Samen werken we hier aan oplossingen voor relevante, maatschappelijke vraagstukken’, zegt Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein.

XRBASE is voor ons echt een hotspot waar we met de community producties van hoge kwaliteit kunnen maken voor in onze cabine. Dat is de aanleiding voor onze verhuizing naar het Marineterrein in Amsterdam’, aldus Fred Galstaun, directeur Sensiks.

Locatie op het Marineterrein

Sensiks zit bij XRBASE in gebouw 027E. Dit is een van de twee identieke gebouwen ‘op pootjes’ langs de kade van het Marineterrein. Gebouw 027W en 027E zijn in 1967 gebouwd voor de technische opleidingen van de Koninklijke Marine.