Nieuwe fase voor Bureau Marineterrein

Nieuws
Thijs Meijer en Liesbeth Jansen

Met ingang van 1 mei 2024 verandert de directie van Bureau Marineterrein Amsterdam. Liesbeth Jansen treedt terug als projectdirecteur en wordt opgevolgd door de huidige adjunct, Thijs Meijer. Liesbeth blijft in een andere rol betrokken bij de ontwikkeling van het Marineterrein.

Liesbeths aanstelling begon op 5 december 2013 met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente Amsterdam. Zij kreeg de bijzondere opdracht het Marineterrein stapsgewijs om te vormen tot een waardevolle toevoeging voor de stad. En dat vooral door het terrein te verkennen, te programmeren, te beheren en te exploiteren.

Koers vinden, koers houden

Begin 2014 sloot Thijs zich aan. In aanloop naar de eerste overdracht van defensiegebouwen, moest vrij letterlijk alles nog ontrafelt worden. Je kon alleen naar binnen met je paspoort in de hand. Bij de overdracht van de eerste gebouwen was het een grote zoektocht welke sleutel op welke deur zou passen. Sindsdien is het Marineterrein in fases ontwikkeld van een volledig afgesloten gebied naar een populaire oase en proeftuin in het hart van de stad. Met zo’n vijftig bedrijven en kennisinstellingen en meer dan duizend studenten is het terrein een levendig centrum van innovatie, creativiteit en kennisuitwisseling voor de stad.

Bureau Marineterrein streeft onverminderd naar de best denkbare invulling van het gebied, maar het accent is verschoven van ‘koers vinden’ naar ‘koers houden’; het Marineterrein klaarmaken voor de toekomst. Deze uitgangspunten voor de fysieke ontwikkeling van het Marineterrein zijn eind vorig jaar in de gemeenteraad bekrachtigd.

Nieuwe samenstelling directie

De samenstelling van de directie wordt ook anders. Het projectbureau wordt voortaan aangestuurd door een managementteam van vijf, waarin alle facetten van deze veelzijdige opdracht zijn belegd:

  • Sophie van Opstal, hoofd programma
  • Boj van den Berg, hoofd fysieke projecten
  • Rosa Peper, hoofd communicatie
  • Johan van Dijk, hoofd beheer
  • Thijs Meijer, projectdirecteur

 

Thijs Meijer over de missie van het bureau:

“Het Marineterrein heeft in de loop der jaren de eigen identiteit gevonden. Het is alleen nog niet zo vanzelfsprekend hoe alle ambities ook gerealiseerd kunnen worden in de fysieke ontwikkeling die nog volgt. Maar de condities om tot een bijzondere ontwikkeling te komen zijn hier nagenoeg optimaal. De planvorming is namelijk niet enkel een theoretische exercitie. Hier kan (in tijdelijkheid) beproefd worden, zowel fysiek als procedureel, hoe de snel veranderende wereld het best het hoofd kan worden geboden. Het Marineterrein, kortom, als testgebied voor de eigen ontwikkeling. Het is aan Bureau Marineterrein om dit testgebied te faciliteren, en om netwerken te verbinden die helpen de ambitie scherp te houden. Een inzet samen met alle gebruikers van het terrein en met de opdrachtgevers van de ontwikkeling.” 

Liesbeth Jansen over haar nieuwe rol:

 “Bij de Westergasfabriek liep mijn aanstelling voor één jaar enorm uit de hand, en ben ik pas na achttien  jaar – toen de fysieke ontwikkeling was afgerond – gestopt als directeur. Zover wilde ik het hier niet laten komen, temeer daar ik inmiddels half in de Achterhoek woon (en mijn partner helemaal). Ik heb alle vertrouwen in Thijs en het team. Ik ben wel heel blij dat ik betrokken blijf bij dit fascinerende en ambitieuze project. Ik ga me met name bezighouden met het borgen van ambities en de rol van innovatie in gebiedsontwikkeling.”