NEMO breidt uit naar het Marineterrein

Nieuws
unnamed (1)
Siebe Swart

Op het Marineterrein komt een 'laboratorium' van NEMO waar burgers kennis kunnen nemen van wetenschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen én actief bij kunnen dragen aan oplossingen.

Bureau Marineterrein Amsterdam en NEMO Science Museum maken bekend dat NEMO zijn vleugels uit slaat naar het Marineterrein. NEMO ziet de extra locatie, die de Studio gaat heten, als een laboratorium voor nieuwe programma’s die de instelling daar vorm kan geven. De opzet van de Studio past goed bij het innovatieve karakter van het Marineterrein, waar organisaties en onderzoekers samen oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen en een duurzame leefomgeving. De nieuwe locatie ligt recht tegenover NEMO Science Museum, in de laagbouw van gebouw 027.

Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein, en Michiel Buchel, directeur NEMO. Foto: DigiDaan

 

Innovatie

De Studio op Marineterrein Amsterdam biedt ruimte om programma’s te maken die een aanvulling vormen op het aanbod in het huidige science museum. NEMO zal daar samen met inhoudelijke partners en met het publiek – op de voor NEMO kenmerkende manier dus laagdrempelig en interactief – nieuwe tentoonstellingen en programma’s bedenken, testen en toepassen.
De komst van NEMO is een waardevolle toevoeging aan waar het op het Marineterrein allemaal om draait: innovatie. ‘Iedereen lijkt het erover eens dat oplossingen voor belangrijke vraagstukken in de wetenschap gevonden worden. Het is belangrijk dat burgers zelf kennis nemen van deze wetenschappelijke vraagstukken en technologische ontwikkelingen. Niet alleen om zich er een mening over te vormen, maar ook om actief bij te dragen aan oplossingen voor hun eigen leefomgeving’, aldus Michiel Buchel, directeur NEMO. ‘De Studio biedt ons de ruimte om op de NEMO-manier, begrijpelijk voor een brede doelgroep en interactief, samen met inhoudelijke partners jong en oud bij vraagstukken, ontwikkelingen en oplossingen te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de rol van wetenschap en technologie in een stedelijke omgeving en het Amsterdam Smart City-programma. Hiervoor ontwikkelt NEMO samen met wetenschappelijke partners programma’s om burgers te informeren en te betrekken.’


Locatie Studio op het Marineterrein Amsterdam

De bijna 1400 vierkante meter grote Studio komt in de laagbouw van gebouw 027, recht tegenover het groenkoperen gebouw van het museum. Voor NEMO een unieke kans om dicht bij het museum een ruimte in gebruik te kunnen nemen. Een brug vanaf de pier van de huidige museumlocatie naar het Marineterrein zou een optimale situatie voor het publiek bieden.

Gebouw 027 op het Marineterrein, waar de Studio van NEMO zich zal vestigen

 

NEMO verwacht in de tweede helft van 2019 met de eerste programma’s te starten. Het lopende jaar wordt uitgetrokken om inhoudelijke partners te benaderen, waaronder vanzelfsprekend de community op het Marineterrein zelf, ideeën voor programma’s te bedenken en de ruimte geschikt te maken voor bezoekers. NEMO voert bovendien met de onderzoekers en studenten van het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) gesprekken over een mogelijke samenwerking rondom programma’s voor publiek.