Roboat-
027w

Automatisch personen en goederen vervoeren over het water

Roboat ontwikkelt innovatieve autonome vaartuigen op het Marineterrein.

Amsterdam is van oudsher een stad waar water en technologie hand in hand gaan. Bij Roboat wordt deze traditie voortgezet, hier is het eerste zelfvarende bootje ter wereld ontwikkeld en wordt er nog altijd druk doorgebouwd aan de autonome technologie. De technologie kan worden ingezet op boten van verschillende vormen en maten, van veerponten tot binnenvaartschepen. Dankzij sensoren zoals camera, GPS en Lidar kunnen boten zelfstandig door de waterwegen navigeren.

Roboat is een zelfstandige bedrijf die zich huist op het Marineterrein in een van de loodsen van gebouw 027. De binnenhaven wordt gebruikt als experimenteerruimte.