Open State Foundation

Collectief
Open state
002B

Burgers en bedrijven kunnen beter maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen als publieke data, oftewel digitale gegevens van de overheid, beter toegankelijk zijn.

Daarom werkt Open State Foundation aan digitale transparantie en actiever verkeer van publieke data tussen overheid, onderwijs, bedrijven en burgers. In hun ogen is dit verkeer ook belangrijk voor verantwoording en rekenschap van de overheid en participatie vanuit de samenleving richting de politiek.