Dutch Edtech

Collectief
Dutch Edtech
027E

Dutch Edtech is een stichting die vernieuwing op het snijvlak van educatie, technologie en beleid wilt versnellen.

Door het netwerk van kennis- en onderwijsinstellingen te versterken, kennisuitwisseling te stimuleren en publiek-private samenwerkingen aan te sporen wil Dutch Edtech de komende jaren de groei van de sector versterken.

Dutch Edtech is gevestigd op Marineterrein Amsterdam en is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Growth Tribe, Itorium en StartupAmsterdam.

Meer over Dutch Edtech