Amsterdam Smart City

Collectief

Amsterdam Smart City wil van Amsterdam een slimme stad maken waarin sociale, technologische en open netwerken van bedrijven, overheden, kennisinstellingen én burgers maximaal samenwerken aan een weerbare stad.

Dit doet Amsterdam Smart City door allerhande projecten te stimuleren op gebieden als als leren, water, gezondheid en verkeer.