Amsterdam Economic Board

Collectief

Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen op het gebied van verkeer van mensen, goederen en data, gezondheid, leren en water. Het Amsterdam Economic Board brengt hierin vraag en antwoord bij elkaar, innoveert en werkt zo aan een weerbare, slimme en groene metropool van de toekomst.