Amsterdam Economic Board

Collectief
Amsterdam Economic Board
002A

Amsterdam Economic Board wil een slimme, groene en gezonde toekomst mogelijk maken.

Samen met beslissers en veranderaars uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen werken de mensen van Amsterdam Economic Board aan complexe uitdagingen in de Amsterdamse Metropool.

Dat doen zij door het bundelen van krachtige partijen rond concrete initiatieven en programma’s. En door keuzes aan te jagen via het agenderen van relevante thema’s en dilemma’s. Zo draagt Amsterdam Economic Board bij aan sectoroverstijgende doorbraken, die een slimme, groene en gezonde toekomst mogelijk maken.