Portrait Gallery Studio

Collectief

Portretten vertellen ons hoe wij tegen mensen aankijken en hoe we onszelf graag zien. Via portretten leren we iets over de geportretteerde, over de maker, over onszelf en de wereld om ons heen die snel verandert.

De Portrait Gallery Studio maakt tentoonstellingen op locatie en online, met werk uit musea, bedrijfscollecties en private collecties. De Portrait Gallery Studio wil onderzoeken hoe portretkunst kan bijdragen aan de erkenning en waardering van de mens, door het ontwikkelen van begrip en waardering voor elkaars verschillende achtergronden en verhalen. Jaarlijks reikt De Portrait Gallery Studio twee portretprijzen uit.